“Alhamdulillah Syukur! Gigi Ainul Dah Tumbuh Sebatang, Cantik.” – Ibu

“Alhamdulillah Syukur! Gigi Ainul Dah Tumbuh Sebatang, Cantik.” – Ibu